Algemene Voorwaarden

Op onze opdrachten is “De Nieuwe Regeling ”, kortweg DNR , van toepassing waarin opgenomen de rechtsverhouding tussen architect en opdrachtgever.